Indmelding af nye kursusbehov 2025

Nye AMU-kurser, forløb og materialer til udvikling i 2025

Indmelding af forslag til nye kursusbehov og forslag til revision af nuværende kurser, som kursusudbydere møder i deres kontakt med virksomheder og kursister.

Har I identificeret nye kompetencebehov i brancher, hos virksomheder og medarbejdere? Måske er der områder, hvor generativ kunstig intelligens (AI) spiller en afgørende rolle. Vi opfordrer jer til at indmelde disse behov, så vi kan udvikle relevante kurser.

Er der kurser, der trænger til en opdatering? Måske er der nye teknologier eller metoder, som bør integreres i kurserne eller der er behov for undervisningsmaterialer, der kan understøtte jeres undervisning.

HAKL har 2 særligt prioriterede indsatsområder:

  1. Udvikling af digitale læremidler og læringsforløb

    Vi er særligt interesserede i at høre om jeres erfaringer og input inden for dette område. Hvordan kan digitale læremidler og teknologier som AI gøre jeres kurser mere attraktive og effektive? Hvis vi skal udvikle/videreudvikle digitale læremidler, hvilke platforme skal de så kunne anvendes på og hvilket indhold skal det digitale materiale bestå af for at være interessant for jer?

    Er der FKB-områder/kursusområder hvor digital læring (til anvendelse i digitalt læringscenter, til holdundervisning, og synkron/asynkron fjernundervisning) er mere oplagt/efterspurgt?

  2. Kompetencer til den grønne omstilling

    Hvis I har erfaringer med kurser inden for bæredygtighed og grøn omstilling, fx via de bevilgede projekter i puljen til afprøvning af efteruddannelsestilbud inden for grøn omstilling og bæredygtighed, vil vi gerne høre fra jer. Det kan være kompetencer, vi ikke dækker i det nuværende kursusudbud, eller kurser, som bør revideres for bedre at kunne dække kompetencebehovet.

Selvom HAKL er godt i gang, betyder det, at kurser, forløb og undervisningsmaterialer fortsat skal revideres og udvikles. Derfor modtager vi gerne indmeldinger fra jer om kursusbehov.

Udfyld og send skema for behov senest 6. maj 2024.