Projekter

Under Projekter kan du læse mere om de erhvervsuddannelses- og efteruddannelsesprojekter, som Uddannelsesnævnet arbejder med. 

Uddannelsesnævnet har løbende flere igangværende projekter, som blandt andet er målrettet erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Projekterne dækker både analyser af fx efterspørgsel eller frafald, og indeholder også sekretariatets igangværende og afsluttede trepartsinitiativer. 

Her ud over vises her det faglige udvalgs og efteruddannelsesudvalget HAKLs fokus på bæredygtighed og AI samt kunstig intilligens, som har fået deres egne menupunkter