Nye satser for lønrefusion

For 2016 gælder nye lønrefusionssatser. Satser for løntilskud for uforskyldt mistet praktikplads er forhøjet.

 

Lønrefusionssatser dækker skoleophold fra 1. januar 2016. Læs nærmere på AUBs hjemmeside:

Satser for lønrefusion 2016