Nye korte forløb på vej til ledige

HAKL har nu givet sit bidrag til 12 kortere forløb for ledige til STAR.

 

Forløbene har en varighed på 9-15 dage inden for it, turisme, salg & markedsføring, bogholderi, løn, personale, webkommunikation samt diagnoselatin.

De 12 kortere forløb er alle udarbejdet som en delmængde af de nuværende forløb på positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse.

Forløbene vurderes at være relevante for ledige, der på grund af allerede opnåede fx erfaringer og kvalifikationer kun har behov for relativ hurtig og målrettet opkvalificering.

De supplerende, kortere forløb forventes at træde i kraft i april 2016, når de godkendes af STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.