Forretningsmodeller for online kurser til turismebranchen

Gennem et nyt udviklingsprojekt, HAKL har igangsat, udarbejder undervisere fra Niels Brock, Roskilde og TRADIUM online kursusmaterialer og digitale test til kurser til turismebranchen.

 

Skolerne har samtidig i fællesskab givet et bud på en forretningsmodel for, hvordan kurserne kan køre som online undervisning. Skolerne foreslår en model med inspiration fra Erhvervsakademiernes SmartLearning, og at undervisningen foregår som blended learning i en kombination af webinarer, fjernundervisning og tilstedeværelse.

Turismebranchen dækker over mange forskelligartede virksomheder og målgrupper, men fælles for dem er, at der er mange sæsonansatte og at indtjeningen på et helt år ofte skal tjenes ind i en forholdsvis kort højsæson. Derfor er der sjældent tid til eller mulighed for efteruddannelse.

Det gør det svært for skolerne at få deltagere nok til at køre kurserne som traditionel holdundervisning.

Gennem projektet vil efteruddannelsesudvalget HAKL afprøve forretningsmodeller for, hvordan man kan gennemføre online efteruddannelse på mindre kursusområder, så skolerne kan udbyde og gennemføre kurserne som hel eller delvis fjernundervisning.

Projektet omfatter også andre mindre kursusområder som fx event, handel & logistik samt spedition & shipping.