Høje ambitioner for detailelevernes fremtidig deltagelse ved DM i Skills

Detailudvalget bakker op omkring grundforløbsskolernes og -elevernes stigende interesse for deltagelse ved DM i Skills. Udvalget og skolerne har derfor initieret en ny arbejdsgruppe, der skal videreudvikle konceptet for fremtidige konkurrencer.

 

Fra år til år er interessen for deltagelse ved Skills steget og ved årets konkurrence deltog 15 handelsskoler med deres dygtigste grundforløbselever. Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser håber, at alle grundforløbsskoler vil være med i konkurrencerne og har derfor taget initiativ til i samarbejde med skolerne at videreudvikle konceptet.

Uddannelseschefer og –ledere fra alle grundforløbsskoler blev inviteret til et møde under DM Skills i Fredericia med Detailhandelsudvalgets formandskab. På mødet, hvor repræsentanter fra 27 skoler deltog, blev man enige om at indgå et samarbejde frem mod DM Skills 2017 i Aalborg.

Skills er et fantastisk udstillingsvindue for uddannelserne, og Detailudvalget ser derfor gerne, at Skills bliver en fast element i markedsføring og profilering af uddannelsen bredt over hele landet. Det er derfor oplagt, at der arbejdes hen i mod etablering af både lokale og regionale konkurrencer, hvor vinderne herfra går videre til DM.

På initiativ af det faglige udvalg er der derfor en Detail Skills-organisation under etablering med Uddannelsesnævnet som sekretariat. På mødet besluttede skolerne at udpege seks regionalt fordelt repræsentanter, der sammen med Detailudvalget skal udvikle et koncept for fremtidig DM Skills-deltagelse.

Alle grundforløbsskoler vil i den kommende tid blive nærmere informeret om arbejdet, og vil blive inviteret til at deltage i Skills Detail.

For at høre nærmere kan Uddannelsesnævnet eller en af de 5 skolerepræsentanter kontaktes:

Helle Søborg (Tradium), Hanne Muchitsch (Aalborg Handelsskole), Cirsten Justesen (Skive Handelsskole), Per Jensen (Campus Vejle), Connie Vang Jensen (KNORD), Martin Lasse Hansen Sieben (ZBC).