Status på projekt om digital læring

HAKL havde inviteret de 13 kursusudbydere - kursuschefer og projektansvarlige - i projektet om digital læring til møde i Uddannelsesnævnet den 8. marts.

 

Formålet med mødet var at gøre status over en række elementer i TUP2014-projektet:

  • Hvor langt underviserne er med udvikling og tilpasning af de digitale kursusmaterialer
  • Hvad status er på digitale testspørgsmål
  • Drøfte markedsføring
  • Hvordan og hvornår afprøvning af de tilpassede kurser vil ske

Afprøvning af kurser

Skolerne planlægger forskellige afprøvningsformer for kurserne. Fx i Åbent Værksted, til 6 ugers jobrettede kursusforløb for ledige og forløb, der veksler mellem online læring og fx holdbaseret undervisning (blended learning) - det kan være for både ledige og beskæftigede. Nogle skoler planlægger også at køre kurserne som fuld fjernundervisning.

Afprøvningen løber frem til efteråret

Afprøvningen, hvor test til måling af kursisternes læringsudbytte indgår, går dog først for alvor i gang, når den nyeste version af ministeriets effektmålingsværktøj VisEffekt er klar ultimo april. Afprøvningen med test og evalueringsspørgsmål vil løbe frem til september/oktober.