Visioner og fremtidsmuligheder for AMU

HAKL har på sit møde den 15. marts drøftet, hvordan AMU kan gøres mere attraktivt for virksomheder og medarbejdere i fremtiden.

 

Drøftelsen er aktualiseret af de igangværende trepartsforhandlinger og en mulig, ny AMU-udbudsrunde i 2017, som HAKL forbereder sig til.

Peter Plougmann, Plougmann Copenhagen og Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler var inviteret til at holde oplæg som inspiration til debatten.

På mødet blev præsenteret og drøftet en lang række forhold, der har haft betydning for de seneste 5-6 års aktivitetsnedgang og bud på, hvad der skal til for at vende situationen.

Digitalisering af kurser, afprøvning og test blev bl.a. fremhævet som en efterspurgt fleksibilitet og modernisering af AMU.