Nyt kursus styrker virksomhedens digitale navigationskompetence

For især mindre virksomheder ligger der ofte en konkret økonomisk og tidsbesparende effekt i at have et bedre overblik over, hvordan nøgletal fra virksomhedens it-systemer kan anvendes til at optimere arbejds- og forretningsgange, fx gennem digitalisering.

 AMU-kurset Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer er revideret og opdateret på baggrund af en undersøgelse foretaget for HAKL, der viser, at virksomheder i relation til digitalisering af administrative processer, især efterspørger medarbejdere med en såkaldt ”digital navigationskompetence”. Med det mener man medarbejdere, der har en evne til at navigere på tværs af systemer, tænke innovativt om løsninger og muligheder, og som kan medvirke til at udvikle virksomhedens forretning og processer. Medarbejdere med administrative opgaver skal med andre ord være i besiddelse af en digital navigationskompetence som en tværgående kernekompetence i udførelsen af de konkrete it-relaterede opgaver.

Derfor har HAKL fået Tietgen KompetenceCenter til at revidere og opdatere det eksisterende kursus Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (2 dages varighed).

Prisen for kurset er 544 kr. for deltagere, der har til og med en erhvervsuddannelse, og fuld pris for personer med en videregående uddannelse. Der er også mulighed for godtgørelse for virksomheden.

Kontakt evt. skolen for at høre mere om pris og kurset.

Se hvor kurset udbydes på amukurs.dk.