Ny FKB Produktion af kommunikations- og medieprodukter

Den ny FKB erstatter FKB Produktion af trykt og digital kommunikation og FKB Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion.

 

Den ny FKB afspejler et stigende sammenfald i de kompetencer virksomheder og medarbejdere inden for jobområdet efterspørger. 

Den ny FKB er samtidig opdateret med de 4 overordnede udviklingstendenser på området:

  • Digitalisering
  • Konvergens/cross media
  • Flere medieplatforme
  • Mere individualiserede kommunikationsformer

Det er stadig de samme kursusudbydere, der er godkendt til at udbyde de nuværende kurser i den ny FKB.

FKB Produktion af kommunikations- og medieprodukter