Praktikpladsstatus, april 2016

Ved udgangen af april 2016 er der færre elever i gang end på samme tidspunkt sidste år, dog er der, ved udgangen af april 2016, indgået flere nye uddannelsesaftaler sammenlignet med udgangen af april 2015.

 

Handelsuddannelsen er det eneste blandt de uddannelser, som de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet har udviklingsansvaret for, der har flere igangværende elever ultimo april 2016, end på samme tidspunkt sidste år: alle andre uddannelser har færre elever i gang. Samlet er der tale om et tilbagefald på i alt -3%.

 • Detail -7%,
 • Handel +7%,
 • Kontor -2%
 • Event -4%.
 • Fitness -10% og
 • Tandklinikassistent -2%.

Ser man på indgåede uddannelsesaftaler, viser opgørelsen, der omfatter 2016 frem til 30. april et mere positivt billede: inden for alle uddannelser er der indgået flere aftaler end samme periode sidste år. Uddannelsen til tandklinikassistent, der har fremgang på 23% og Handelsuddannelsen med 13% står for en stor del af fremgangen, men samlet set kan der på alle uddannelserne spores fremgang, dog med undtagelse af Eventkoordinator, hvor antallet af indgåede aftaler er tilsvarende det antal der kunne aflæses for samme periode i 2015.

 • Detail +4%,
 • Handel +13%,
 • Kontor +2%
 • Event 0%.
 • Fitness +6% og
 • Tandklinikassistent +23%.