Butiksdrift på højt niveau i AMU

5 nye kurser i butiksdrift - specialistspor.

 

I nogle år har det været muligt for de kommende salgsassistenter at blive undervist i de såkaldte specialistspor – specialefag på højt niveau. Tilsvarende muligheder gælder nu også for butiksansatte, der vil efter- og videreuddanne sig i AMU-regi.

Nye kurser i butiksdrift

Efteruddannelsesudvalget HAKL har fået godkendt 5 nye AMU-kurser på EQF-niveau 5, der svarer til specialistsporene Butiksoptimering og Butiksøkonomi, der udbydes under salgsassistentuddannelsen. Det drejer sig om kurserne:

48335 Butiksdrift – Bemandingsplaner og ressourcestyring
48336 Butiksdrift – Daglig drift og kampagner
48337 Butiksdrift – Lagerstyring og lagersammensætning
48338 Butiksdrift – Optimering
48339 Butiksdrift – Økonomi, ressourceforbrug, logistik

Bygger bro til akademiuddannelsen Retail

Kurserne i Butiksdrift i AMU bygger bro imellem arbejdsmarkedsuddannelser og moduler i videregående voksenuddannelse. En AMU-kursist, der gennemfører undervisningen i et specialistspor er allerede i gang med akademiuddannelsen Retail: Kurserne svarer nemlig til fag på AU Retail og kursisten har mulighed for at gå til eksamen ved et erhvervsakademi og dermed opnå de mellem 5-10 ECTS point efter bestået fag og eksamen.

Læs mere om specialistspor på Detailhandelsuddannelsen

Lave priser

Kursusprisen er lav. Prisen ligger på mellem 108 og 184 kr. pr. dag for kurserne for deltagere, der har til og med en erhvervsuddannelse, og fuld pris for personer med en videregående uddannelse.

Godtgørelse for virksomheden

Der er også mulighed for godtgørelse for virksomheden, hvormed løn til medarbejdere på kursus kan blive dækket delvist (op til 80 % af max. dagpenge).

Kontakt den relevante skole, hvis du har spørgsmål til kurserne, kursusprisen og godtgørelse for virksomheden.