Nye regler om kompetencevurdering inden optagelse på EUV

Fra 1. juli træder nye regler i kraft, som gør det muligt for voksenelever at foretage en realkompetencevurdering (RKV) inden der indgås en uddannelsesaftale.

 

Siden EUD-reformen trådte i kraft 2015, har uddannelsesforløbet for voksenelevers vedkommende startet med en RKV. Det har dog vist sig at være en kompliceret praksis, fordi uddannelsesforløbets længde har været uklart for virksomheden og eleven, når uddannelsesaftalen skulle indgås.

Med ændring i reglerne kan RKV bruges som et selvstændigt element: det bliver muligt at få foretaget en realkompetencevurdering inden man søger optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) eller inden man indgår en uddannelsesaftale. På den måde kan både elev og virksomhed have et overblik over uddannelsens længde m.m.

Det betyder ligeledes, at realkompetencevurderingen ikke længere tæller som et uddannelsesforsøg. Eleven er samtidig fritaget for deltagerbetaling og vil være berettiget til godtgørelse i forbindelse med realkompetencevurderingen.

De kompetencevurderinger, der bliver foretaget forud for optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), er bindende og der kan ikke foretages en ny vurdering, når eleven optages på selve uddannelsen.

Ændringen træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for kompetencevurderinger forud for en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), der påbegyndes den 1. juli 2016 eller senere.

08/06/2016