Tilskud til praktikpladsopsøgende arbejde fordelt

AUB har fordelt tilskudsmidlerne fra forårspuljen og over halvdelen af LUU’ernes ansøgninger inden for de merkantile uddannelser har modtaget tilskud.

 

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) og faglige udvalg har modtaget afgørelse om tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til at etablere flere praktikpladser.

De lokale uddannelsesudvalg og skoler søgte tilskud til praktikpladsarbejdet på i alt 7.284.914 kr., og der blev bevilliget 3.337.691 kr. 13 ud af de 22 ansøgninger modtog bevilling fra AUB. På grund af antallet af ansøgninger i denne ansøgningsrunde har AUB været nødt til at prioritere blandt ansøgningerne og syv ansøgninger fik på den baggrund afslag. Kun to ansøgninger fik afslag på grund af at de ansøgte aktiviteter faldt uden for tilskudsordningens område.

Af de 22.5 mio. kr., der er afsat til forårets runde, har de merkantile uddannelser og oplevelsesområdet fået ca. 15 %, hvilket er på samme niveau som foråret 2014 og 2013. I forårsrunden 2015 var det merkantile områdes andel på ca. 20 %.

De Lokale Uddannelsesudvalg og skolerne har modtaget afgørelsesbreve fra AUB.
Efterårspuljen

I efterårets runden er der afsat 7.5 mio. kr. Fristen er 1. september. Ansøgningen skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes AUB. Ansøgninger skal derfor fremsendes Uddannelsesnævnet senest mandag den 15. august 2016.