Praktikpladsstatus, maj 2016

Ved udgangen af maj 2016 var der færre elever i gang med en merkantil erhvervsuddannelse, end på samme tidspunkt sidste år, dog var der indgået flere nye uddannelsesaftaler sammenlignet med udgangen af maj 2015.

 Dermed fortsætter tendensen fra årets 1. kvartal - lidt færre igangværende elever på tværs af uddannelserne og lidt flere - 5% nye aftaler end sidste år.

Handelsuddannelsen er det eneste blandt de uddannelser, som de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet har udviklingsansvaret for, der har flere igangværende elever ultimo maj 2016, end på samme tidspunkt sidste år: alle andre uddannelser har færre elever i gang.

 • Detail -7%,
 • Handel +4%,
 • Kontor -2%
 • Event -5%.
 • Fitness 0% og
 • Tandklinikassistent -6%.

Ser man på indgåede uddannelsesaftaler, viser opgørelsen, der omfatter 2016 frem til 31. maj, at særligt 2 uddannelser har stor stigning: Handelsuddannelsen med 20% og uddannelsen til Tandklinikassistent med 31%. Eventkoordinatoruddannelsen er den eneste, hvor der opleves tilbagefald sammenligned med 2015.

 • Detail +1%,
 • Handel +20%,
 • Kontor +6%
 • Event -10%.
 • Fitness 0% og
 • Tandklinikassistent +31%.