Viskvalitet: Temperaturtagning på HAKLs kurser

HAKL foretager hvert år en analyse af kursister og virksomheders tilfredshed med de kurser, de eller deres medarbejdere har deltaget på. Det overordnede billede for 2015, er at tilfredsheden er stor.

 Kursisternes og virksomhedernes behov dækkes.

Kursister og virksomheder er ifølge HAKLs analyse, baseret på udtræk fra Viskvalitet, tilfredse med de kurser, de eller deres medarbejdere har deltaget på i 2015.

Således viser den gennemførte tilfredshedsmåling, at kvaliteten i leverancen af AMU kurser på HAKLs område ligger på 4,0 (tilfreds) på en skala fra 1 til 5, hvor 5 svarer til ”Meget tilfreds”, og 1 svarer til ”Meget utilfreds”. Det er stort set identisk med de forrige års målinger. Den samlede tilfredshed for hele AMU-systemet ligger på 4,1.

Læs Viskvalitetrapport for 2015.