Praktikpladsstatus, juli 2016

Ved udgangen af 1. halvår 2016, er der registreret flere nye merkantile uddannelsesaftaler, sammenlignet med samme periode fra sidste år.

 

Juni er en af de måneder, hvor der indgås mange af årets uddannelsesaftaler og i år er der indgået endnu flere på tværs af alle merkantile uddannelser, samt ved fitnessinstruktør og tandklinikassistent, end sidste år. Lægger man hele første halvår sammen, er der også samlet registreret flere nye uddannelsesaftaler end samme periode sidste år. 

Særligt inden for fitnessinstruktøruddannelsen, er der indgået langt flere nye aftaler.

  • Detail +7% 
  • Handel +3%
  • Kontor -2%  
  • Event +8% 
  • Fitness +35% og
  • Tandklinikassistent +19%.

Over sommeren afslutter mange elever deres grundforløb og elever, for hvem det ikke er lykkedes at finde en praktikplads, vil i første omgang blive optaget i skolepraktikken, mens de fortsat søger efter en praktikplads.

I år drejer det sig både om elever fra det gamle HG og de nye grundforløbselever, altså to årgange der afslutter grundforløb samtidigt. Derfor kan der også ses en tydelig stigning i optaget i skolepraktikken netop i disse måneder. Stigningen ses i særlig grad blandt detail- og handelselever.

Til og med august måned, bliver der registreret særligt mange uddannelsesaftaler, vi vil følge udviklingen hen over sommeren. Tallene for august måned vil være tilgængelige medio september.