Trepartsaftale indgået

Arbejdsmarkedets parter har i fredags indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser.

Aftalen indeholder en række elementer, der skal gøre det mere attraktiv at uddanne faglært arbejdskraft, fx en højere lønrefusion ved elevernes skoleophold og til eux elever, afbureaukratisering af praktikpladsområdet.

Hele aftaleteksten med tilhørende bilag kan findes på ministeriets hjemmeside.