AUB ansøgninger under behandling

Uddannelsesnævnet har modtaget en del ansøgninger fra LUUerne til efterårets AUB pulje om det praktikopsøgende arbejde.

Uddannelsesnævnet sender ansøgningerne til de faglige udvalgs påtegning, hvorefter ansøgningerne sendes videre til endelig behandling hos AUB.

De lokale uddannelsesudvalg og faglige udvalg kan forvente svar fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) senere på efteråret.