Ændringer på vej i muligheden for videreuddannelse for eux elever

I det nye lovforslag om gymnasiale uddannelser, som pt. er i høring, præciseres videreuddannelsesmulighederne for eux-elever, særligt for dem, der ikke gennemfører hele deres erhvervsuddannelse.

Eux-elever på handels-, detail-, og kontoruddannelser, eller på uddannelsen til eventkoordinator, der gennemfører hele uddannelsen dvs. det studiekompetencegivende år samt hovedforløbet, vil fortsat få udstedt et eux-bevis, der giver generel studiekompetence på lige for med de 3-årige gymnasieuddannelser.

Eux-elever, der derimod afbryder uddannelsen efter det studiekompetencegivende år og ikke gennemfører hele hovedforløbet, vil få udstedt et bevis for eux 1.del, men det kan kun bruges til at søge ind på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Hvis elever med dette bevis, ønsker adgang til universitetsbacheloruddannelser, vil det kræver yderligere enkeltfag eller et supplerende overbygningsforløb.  

Lovforslaget er pt. i høring og vil træde i kraft den 1.1. 2017.