Nyt specialefag - Medicinsk engelsk for lægesekretærer

Paletten af valgfri specialefag for Kontoruddannelsens speciale Lægesekretær udvides med et nyt valgfrit specialefag af 1 uges varighed.

 

Behovet for engelsk fagsprog opstår fordi lægesekretærer og elever i stigende omfang agerer i situationer, hvor de skal kunne kommunikere på engelsk, enten i forhold til patienter eller når de indgår i samarbejdsrelationer med sundhedsfagligt personale på tværs af afdelinger og projekter.

I deres daglige arbejde i sundhedssystemet møder lægesekretærer i stigende omfang patienter og pårørende, hvor danskkundskaber er begrænsede, og derfor vil en del af kommunikationen ofte foregår på engelsk. Fremtidens lægesekretærer skal derfor være i stand til både at føre en almindelig samtale og kunne forklare lægefaglige problemstillinger på engelsk.

Derudover indgår sundhedspersonale, herunder også lægesekretærer allerede i dag i projektsammenhænge med forskellige faggrupper på tværs af nationale og udenlandske afdelinger. I nogle af disse projekter er arbejdssproget engelsk.

Det valgfrie specialefag - Medicinsk engelsk for lægesekretærer indeholder blandt andet følgende fagområder:

  • Skriftlig kommunikation til forskellige modtagere
  • Medicinsk fagsprog
  • Professionel høflighed
  • Kundeservice

Det nye fag er pt. i høring hos skolerne og kan forventes at være parat til udbud den 1. november 2016.

Høringen kan følges via linket til højre side.