Klogere på e-handelskompetencer

HAKL har ansøgt ministeriet om en e-handelsanalyse i 2017.

 

Detailhandelsvirksomheder markedsfører og sælger i stigende grad deres produkter på tværs af fysiske og digitale kanaler. Samtidig giver udviklingen af e-handlen nye muligheder, både i forhold til hvor butikkerne placerer sig og i forhold til nye butikskoncepter.

E-handel inden for B2B foregår naturligvis imellem virksomheder, men i stigende grad også direkte fra producent eller grossistleddet til forbrugeren.

Barrierer for digital omstilling

Imidlertid halter mange små og mellemstore virksomheder fortsat bagefter, hvad angår digitalisering, e-handel og anvendelse af it. Virksomheder, og i særdeleshed små og mellemstore virksomheder, oplever en række barrierer for digital omstilling.

Blandt de barrierer, der fremhæves af virksomhederne er prisen på it-løsninger, men også mangel på digitale kompetencer blandt ledelse og medarbejdere m.m.

Analyseresultater

Formålet med analysen er at kortlægge hvilke jobprofiler inden for detailhandel og B2B-handel, der er beskæftiget med e-handel og kortlægning af jobfunktionerne.

Analysen skal resultere i forslag til kompetenceudviklings- og kursusbehov, herunder behovet for kursuspakker, afholdelsesformer og markedsføring på baggrund af de jobprofiler og tendenser på området, der tegner sig for virksomhederne.

Analysen vil danne baggrund for udviklingsaktiviteter inden for e-handel i detailhandelsbranchen og b2b-handelsbranchen, dvs. FKB Detailhandel og FKB Handel og logistik.

Hvis ansøgningen imødekommes, forventer HAKL, at analysen starter op i februar 2017 og afsluttes i juni samme år.