Tilskud til praktikpladsopsøgende arbejde fordelt

AUB har fordelt tilskudsmidlerne fra efterårets pulje og over halvdelen af LUU’ernes ansøgninger inden for de merkantile uddannelser har modtaget tilskud.

 

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) og faglige udvalg har modtaget afgørelse om tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til at etablere flere praktikpladser.

De lokale uddannelsesudvalg og skoler søgte tilskud til praktikpladsarbejdet på i alt 3.128.334 kr., og der blev bevilliget 1.464.257 kr. Ud af efterårspuljens 12 ansøgninger modtog syv ansøgninger bevilling fra AUB. Der har i denne ansøgningsrunde været ansøgninger for et væsentligt større beløb end der var afsat midler til, og AUB har derfor været nødt til at prioritere blandt ansøgningerne. Fem ansøgninger fik på den baggrund afslag.

Til efterårets pulje har AUB 7,5 mio. kr. til rådighed samt evt. tilbagebetalinger. I år var det samlede beløb således ca. 8,8 mio. kr. Af efterårets runde har de merkantile uddannelser og oplevelsesområdet modtaget ca. 16 %. I forårsrunden 2016 var det merkantile områdes andel på ca. 15%.

De Lokale Uddannelsesudvalg og skolerne har modtaget afgørelsesbreve fra AUB.

Forårets pulje 2017

Fristen for ansøgning til forårets pulje er 1. april 2017. Ansøgningen skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes AUB. Ansøgninger skal derfor fremsendes Uddannelsesnævnet senest onsdag den 15. marts 2017.