Ufaglært til faglært - opdateret model til at blive faglært salgsassistent

Ufaglærte voksne med detailhandelserfaring kan blive faglærte ad EUD-vejen eller AMU-vejen som er beskrevet i en ny folder.

 

I nogle år har det været muligt for ufaglærte voksne med relevant erhvervserfaring i detailhandel at blive faglærte på rekordtid. Mange har allerede benyttet sig af muligheden og nu er uddannelsesveje opdateret med to modeller: EUD-vejen og AMU-vejen. Begge veje fører til, at deltageren efter bestået fagprøve bliver faglært salgsassistent.

EUD-vejen

Model 1 beskriver vejen via erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Forløbet, som består af undervisningen i specialefag, varer 7-9 uger og den voksne kan deltage i fagene sammen med de andre elever, der er i gang med detailhandelsuddannelsen. Fagene udbydes ret ofte på handels- og erhvervsskoler over hele landet. Når den voksne har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, er deltagelsen i forløbet gratis.

AMU-vejen

Model 2 beskriver vejen til faglært via efteruddannelse. Forløbet, som består af 4 kursuspakker, varer op til 15 uger inkl. fagprøveforløbet. Den konkrete længde afhænger af, hvad deltageren kan i forvejen, og hvor mange kursuspakker deltageren har brug for. Der skal betales kursusgebyr.

Kom godt i gang

For at komme i gang, skal den nærmeste handels- eller erhvervsskole kontaktes. Skolen udarbejder en realkompetencevurdering og en uddannelsesplan på baggrund af den uddannelse og erhvervserfaring den voksne har i forvejen.

Det er HK/HANDEL og Dansk Erhverv, der har udviklet de to uddannelsesforløb, der er beskrevet nærmere i en ny folder, hvor også de praktiske forhold er præciseret.