Ny FKB Handel og logistik

Som led i serviceeftersynet i AMU, er handel og logistik, samt spedition og shipping nu samlet i én fælles FKB Handel og logistik.

 

Da jobområderne til dels er overlappende, har det givet god mening at samle de 2 job- og kompetenceområder i én fælles FKB, og samtidig opdatere den, hvor det var relevant.

Sammenlægningen er en justering og integration 2 områder, som i praksis er delvist overlappende. Samtidig har der især inden for spedition og shipping været meget lav aktivitet de seneste år.

I HAKLs TUP2015-projekt om Afprøvning af forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU ingår kurser i handel og logistik med henblik på at afprøve, hvordan man gennem online læring kan øge fleksibiliteten og dermed kursusaktiviteten på området.

Business College Syd, Tietgen KompetenceCenter, Aalborg Handelsskole og Aarhus Business College er godkendt til at udbyde den ny, sammenlagte FKB Handel og logistik.