Gode eksempler på RKV på euv

EVA har samlet gode eksempler i et nyt inspirationsmateriale til erhvervsskolernes arbejde med realkompetencevurdering.

 

Frem til 2018 arbejder Danmarks Evalueringsinstitut på bestilling af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med evaluering af voksensporet. I denne evaluering, hvor resultater er samlet i et inspirationsmaterielae, indgår otte cases fra forskellige uddannelser, herunder kontoruddannelserne på to skoler. 

De 12 eksempler, som materialet omfatter, er fordelt på fire temaer: et om rammer, vejledning og organisering, et andet om redskaber til RKV, et tredje om RKV som læreproces og et fjerde om realkompetencer i undervisningen.

Inspirationsmaterialet er målrettet skolerne og EVA vil senere følge notatet op med andet inspirationsmateriale.