Garantikurser april til september 2016 på HAKLs områder

Der er i perioden udbudt i alt 7.538 kurser, hvoraf 2.367 af dem er garantikurser.

 

Det betyder, at garantikursernes andel, i alt udgør 31,4% af HAKLs samlede udbud af arbejdsmarkedsuddannelser.
Ved en sammenligning med samme periode sidste år, er der tale om en væsentlig stigning, her var garantikursernes andel alene 13,6%.

Garantikursernes samlede gennemførelsesfrekvens

Ud af de 2.367 udbudte garantikurser har der været aktivitet på 1.524 af kurserne (mindst 1 tilmeldt). Garantikursernes samlede gennemførelsesfrekvens er altså på 64% i perioden.

Kursustitlernes gennemførelsesfrekvens

Dykker man yderligere ned i tallene, dækker de 2.367 udbudte garantikurser over 245 unikke kursustitler. Ud af disse har der været aktivitet på omkring 70% (174) af de forskellige kursustitler. På 72 ud af de 245 kursustitler er der altså ingen aktivitet.

Garantikursernes tilgang

Garantikurserne har i alt haft 9.594 tilmeldte kursister i perioden.
Gennemsnittet for deltagerantal på de udbudte og gennemførte garantikurser, er således ca. 6 kursister.