SMV´er får større fordel af Klimakompasset

I Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) er der glæde over, at det digitale værktøj Klimakompasset får tilført 9,4 mio. kr. til etablering af nye funktioner, til at følge udviklingen og til at opsætte forskellige reduktionsscenarier. Det kan SMV’erne få gavn af.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at støtte videreudvikling af det digitale værktøj Klimakompasset.

Det sker med ekstra 9,4 millioner kr., som skal gå til at etablere nye funktioner, til at følge udviklingen og til at opsætte forskellige reduktionsscenarier.

Standardiserede opgørelser er en hjælp

Klimakompasset er for virksomheder, der ønsker at undersøge, hvordan de kan opgøre og reducere deres udledning af drivhusgasser. Mange virksomheder vælger at beregne deres drivhusgasudledninger med udgangspunkt i Greenhouse Gas (GHG)-protokollen, som er en internationalt anerkendt standard for virksomheders opgørelse af CO2-udledning, som anbefales af EU-Kommissionen.

Beregningsmodellen i Klimakompasset bygger på denne standard.

- Mange virksomheder, der ønsker at reducere deres CO2-udledning, har behov for at undersøge, hvordan de med forskellige tiltag kan ændre deres klimaaftryk og nå deres klimamål. Det vil Klimakompassets standardiserede opgørelser kunne hjælpe med at give en indikation på. Et klimaregnskab opgøres typisk årligt og udviklingen i virksomhedens klimaaftryk vil således også kunne følges, pointerer Torsten Andersen, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen.

Udvikling af kurser i Klimakompasset

Efteruddannelsesudvalget HAKL har for at understøtte virksomhedernes vigtige arbejde med at ændre deres klimaaftryk og nå deres klimamål, udarbejdet 2 kurser, der tager udgangspunkt i Klimakompasset:

Introduktion til virksomhedens klimaregnskab (1 dag), og

Virksomhedens klimaregnskab (2 dage).

På sidstnævnte kursus undervises der konkret i anvendelse af Klimakompasset gennem øvelser og virksomhedscases.

Kurserne udbydes af erhvervsskoler og private kursusudbydere, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tjek dato og udbydere på amukurs.dk.

Parterne i HAKL anbefaler Klimakompasset

Parterne i HAKL anbefaler Klimakompasset. Det er et frivilligt, gratis værktøj og kan bruges af alle. Udvidelsen af Klimakompasset vil gøre det muligt at følge udviklingen og simulere forskellige scenarier for at påvirke CO2-udledningen.

- Det er et super godt værktøj, der allerede i dag bruges af mange forskellige virksomheder, fordi det giver god og konkret hjælp. Derfor er det enormt positivt, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu har valgt at styrke og bygge videre på de funktioner, der allerede eksisterer, siger Marie Gad, underdirektør i Dansk Industri (DI).

Klimakompasset hjælper virksomhederne med at sætte data på deres udledninger, så de har sikkerhed for, at de har brugt en troværdig metode, så de også tør kommunikere om det. Der er enormt behov for vejledning, der kan hjælpe danske virksomheder med deres ESG-arbejde, og dette er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Fakta om Klimakompasset:
Klimakompasset er et offentligt tilgængeligt værktøj, der er gratis. Med Klimakompasset kan virksomheder se, hvor stort deres klimaaftryk er, og få overblik over, hvordan udledningen fordeler sig på forskellige kategorier som energi, transport, indkøb mm.

Læs mere på www.Klimakompasset.dk