Merkantile uddannelser trodser tendensen

Selvom de seneste tal fra Undervisningsministeriet viser en generel tilbagegang på godt fem procent i tilgangen til erhvervsuddannelserne i juli og august, kan de merkantile uddannelser notere sig en lille fremgang.

Konkret er tilgangen til de fem merkantile uddannelser (detailhandel-, eventkoordinator-, finans-, handels- og kontoruddannelsen) for de to måneder juli-august steget en lille smule fra 4.082 til 4.149.

Årsagen til stigningen skal findes i et lidt større optag på GF1, som fra 2022 til 2023 er steget fra 2.393 til 2.566 efter en årrække med vigende optag på det merkantile GF1. Derimod er optaget på GF2 i samme periode faldet fra 1.689 i 2022 til 1.583.

 merkantiletrodsertendens1

 

merkantiletrodsertendens2