Ny ”bog” skal gøre USF-forløbet mere praksisnært

Gennem halvandet år har forlaget Systime arbejdet med et nyt undervisningsmateriale, der skal hjælpe elever på USF-forløbet med at få en bedre forståelse for arbejdsområderne indenfor kontor, detail, handel og event. Materialet er ude nu og klar til brug.

Det nye undervisningsmateriale fra Systime, USF Business, er en praksisnær udgivelse direkte rettet mod USF-forløbet på de merkantile uddannelser. Eksempelvis har udgivelsen mere end 500 videoklips, 100 billeder eller illustrationer og 60 lydfiler, som indgår i materialet og man kan vælge at se og høre løbende, når det kommer frem i materialet eller man kan se det fra en ende af. Derudover er der 90 filer til download i forbindelse med materialet.

Netop videomaterialet er noget af det, som skal være med til at give eleverne bedre forståelse af, hvordan den teoretiske undervisning kan benyttes i praksis. Det sker gennem interview med virksomheder og de, som arbejder med de elementer, som der undervises i.

- Vi har prøvet at ramme nogle af de virksomheder, der taler ind i tiden og som de unge kender fra deres hverdag. Det kan selvfølgelig være lidt sværere at finde bredt kendte, B2B-virksomheder, men de er også repræsenteret, da det har været vigtigt for os at have mange forskellige typer af virksomheder med i udgivelsen, siger Lars Rye, redaktør på Systime.

Materialet spiller op mod de nye nationale standarder for grundforløbsprøven, der enere på efteråret bliver offentliggjort. De nationale fælles standarder for indhold og niveau i grundforløbsprøven for de enkelte fag er indarbejdet i den nye udgivelse, så den passer til netop dem.

- Jeg ser denne udgivelse som et godt eksempel på hvordan samarbejde mellem forlag, skolerne, de faglige udvalg og ministeriet kan give eleverne undervisningsmaterialer, der matcher intensionerne i læreplanerne. Vi har netop haft en god dialog med, eksempelvis, Uddannelsesnævnet for at sikre os, at lærematerialet er så aktuelt som overhovedet muligt, siger Lars Rye.

For forlaget og de tre forfattere bag bogen; Jacob Trøjborg, Brian Johannsen og Hanne Alsen, har det været vigtigt, at materialet har været så praksisnært som muligt.

- Tidligere har eleverne skullet lave deres egen virksomhed i forbindelse med USF-undervisningen på de merkantile uddannelser. Det ændrer vi ved at inddrage aktuelle virksomheders erfaringer gennem blandt andet videomaterialet, der fungerer i samspil med teorien og derudover er samlet i et mediatek opdelt på virksomheder, fortæller Lars Rye.

For forlaget har det været vigtigt at lave et undervisningsmateriale, som kan bruges på alle skoler over hele landet.

- De enkelte skoler skal ikke ud at opfinde noget selv. De kan hente forslag til undervisningsplaner og samtidig være sikre på, at det kommer til at overholde de standarder, der kommer i løbet af efteråret. Det ser vi som en service til skolerne, siger Lars Rye og fortsætter.

- Materialet overholder også den fokus, der er på løbende dokumentation. Eleven skal vise, at der løbende opnås kompetencer. Derfor har vi lavet et koncept i bogen, hvor eleverne indenfor hver delkompetence skal hente et word-dokument, hvor de svarer på spørgsmål relateret til deres valgte USF-virksomhed. På den måde kobles teori og praksis sammen, slutter Lars Rye.

Systime vil, når de nationale standarder foreligger, tilføje yderligere to kapitler i bogen, der handler om grundforløbsprøven og praksisnær undervisning.

Du finder det nye materiale HER.

usf