Deadline nærmer sig: Indstil elev til DI og HK’s fagprøvepriser indenfor detail-, handel- og kontoruddannelserne

Der er en uge til deadline, så hvis jeres virksomhed har en elev, I mener bør belønnes for sine kompetencer i forbindelse med fagprøven, så kan I indstille vedkommende til DI og HK’s Fagprøvepris på 30.000 kroner i form af et legat.

Priserne overrækkes ved en uformel ceremoni på virksomheden. Fagprøveprisen uddeles for at inspirere elever og virksomheder til at gøre en ekstra indsats til gavn for både virksomheden og branchen/erhvervet. Derudover hjælper prisen med at sætte fokus på de mange muligheder, der er i de merkantile uddannelser.

Prisen sponsoreres af udviklings- og samarbejdsfondene for DIO II og HK-overenskomster, og der vil i 2023 blive uddelt fem fagprøvepriser til elever, der har bestået deres fagprøve inden for de fem uddannelser under detail, handel og kontor:

 • Detailuddannelsen med ét af de seks specialer
 • Handelsuddannelsen med ét af de fire specialer
 • Kontoruddannelsen med speciale i:
  • Administration
  • Spedition og shipping
  • Økonomi

Legat og fagprøvepris kan gives til fagprøver, der både er udført originalt og samtidig har opnået et flot resultat, og udover prisen til eleven, så modtager virksomheden en pris som ”Årets uddannelsessted 2023”. Prisen består af en sølvplakette.

Sådan indstilles eleven:

Eleven kan indstilles via deres praktikvirksomhed eller uddannelsesstedet.

Indstillingen indsendes på skemaet nedenfor og skal blandt andet indeholde:

 • Elevens fulde navn, bopæl og skole
 • Praktikvirksomhedens navn og CVR-nummer
 • Elevens fagprøvekarakter
 • Motivationen for at indstille eleven
 • Fagprøven

Indstillingen skal være indsendt senest 1. august 2023.

De indstillede elever skal have afsluttet deres uddannelse og modtaget karakter i tidsrummet 1. juni 2022 til 1. august 2023. Ved indstillingen af en elev skal der lægges vægt på, at eleven har udvist talent og ambitioner samt udmærket sig ved engagement i sin elevtid. Derudover er der krav om at eleven har udvist talent, ambitioner og har engageret sig i uddannelsen. Nomineringerne lægger også vægt på, at praktikvirksomheden skaber gode rammer for eleverne og sammensætter et godt og lærerigt elev-/uddannelsesforløb.

Praktikvirksomheden skal være medlem af DI og eleven skal være medlem af HK for at kunne deltage.

 

dilogosortgraacyantagline    hkhandelhkprivat