10,7 millioner i grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelserne

Udbydere af ungdomsuddannelser kan nu søge om midler fra Børne- og Undervisningsministeriets grønne iværksætterpulje på 10,7 millioner kroner.

Alle godkendte udbydere af gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser kan ansøge om midler fra den 10,7 millioner kroner store pulje, der har til formål at styrke ungdomsuddannelsernes arbejde med grønt iværksætteri. Puljen skal understøtte, at ungdomsuddannelserne er på forkant med den grønne dagsorden, så elever på ungdomsuddannelser kan blive klogere på grønt iværksætteri, og dermed kan inspireres på deres videre uddannelsesvej/virksomhedsvej ved at kunne omsætte viden om grønt iværksætteri og medvirke til at skabe en grøn udvikling.

Hvad kan der så øges tilskud til?

Der kan eksempelvis søges om midler til udvikling af projekter i samarbejde med grønne iværksættere. Et projekt kan være udvikling af undervisningsforløb og/eller forløb på universiteter og eventuelt andre videregående uddannelsesinstitutioner, som forsker/arbejder inden for grønt iværksætteri. Et andet undervisningsforløb kunne tage udgangspunkt i aktive virksomhedsbesøg, hvor eleverne selv får lov til at prøve kræfter med området, og andre tiltag mv., som understøtter puljens formål.

Søger man støtte fra puljen, skal man dog være opmærksom på at projekterne skal gennemføres i samarbejde med én eller flere virksomheder, videregående uddannelsesinstitutioner eller interesseorganisationer, som har viden og erfaring med grønt iværksætteri.
 
Ansøgningsfristen er den. 21. september kl. 13..

Du kan finde al materiale til ansøgning med mere via dette link.

pengeigrisen