Alle specialer på kontoruddannelsen kan nu arbejde med datahåndtering

Fremtiden handler om data.

At kunne indsamle og behandle data, datakilder, validere, sortere, samkøre og rapportere/analysere data bliver et af hjørnestenene i fremtidens arbejdsmarked. Derfor er det glædeligt, at man fra næste skoleår – efter sommeren 2023 – kan vælge faget Datahåndtering, som et valgfrit specialefag på hovedforløbet i kontoruddannelsen på specialet advokatsekretær, offentlig administration, spedition og shipping, revision og økonomi.

Det nye specialefag er kommet ind i den helt nye uddannelsesordning på kontoruddannelsen, der netop er blevet godkendt og dermed er klar til brug fra august 2023. Skal man have faget på skemaet i sin uddannelse på kontoruddannelsen, så skal man sætte kryds ved specialefaget 20706-3 Datahåndtering.

Tager man specialet administration, så har man allerede datahåndtering som en fast del af uddannelsen, men nu er kredsen af datahåndteringseksperter altså blevet udvidet med de fem specialer nævn ovenfor.

Man kan få flere oplysninger om faget, mulighederne for at få faget samt udbud, på hovedforløbsskolerne.

databehandlingpakontoruddannelsen