Uændret søgning til merkantilt grundforløb

1.753 elever valgte at søge ind på det merkantile grundforløb som førsteprioritet. Det viser optællingen efter, at eleverne i udskolingen, senest den 13. marts, skulle have taget stilling til, hvor de ville søge hen efter folkeskolen.

Det merkantile grundforløb stod øverst på ønskelisten for 1.753 elever, som alle har søgt ind på grundforløbet som førsteprioritet. Det svarer til en andel på 2,74%, hvilket er 0,01% færre end sidste år. 

I grafen herunder kan man se udviklingen for ansøgertallet siden den nye erhvervsuddannelsesreform trådte i kraft. Ansøgertallet toppede i både absolutte og relative tal i 2018, hvor 2.490 (3,75%) elever søgte ind på uddannelsen som førsteprioritet. 

Ansøgere til grundforløb 1