Afklarede elever bliver på uddannelsen

De afklarede elever er mindre tilbøjelige til at droppe ud af deres uddannelsesvalg. Det konkluderer en stor analyse af de tre merkantile uddannelser: Kontoruddannelsen, handelsuddannelsen samt detailhandelsuddannelsen.

Afklarede elever har lavere risiko for at droppe ud af deres erhvervsuddannelse. Derfor konkluderer stor analyse af de merkantile erhvervsuddannelser, at man med fordel kan arbejde med alle elever for at gøre dem mere afklarede i deres uddannelsesvalg og dermed mindske frafaldet.

Et gennemgående element i analysen, der er bestilt af Det faglige Udvalg for Kontoruddan­nelser, Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen og Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og gennemført af Lead Agency er, at jo mere afklaret en elev er, når de går i gang med et uddannelsesforløb, jo lavere er sandsynligheden for, at vedkommende falder fra.

De elever, der ikke er helt afklarede med, hvad de vil med uddannelsen vælger ofte at stoppe i overgangen til hovedforløbet.

Derimod vil de afklarede elever have lettere ved at håndtere det øgede pres, fordi de har et klart mål med at gennemføre uddannelsen og dermed har en ide om, hvad der venter, når presset er overstået.

Netop arbejdet med at hjælpe flere unge med at få et kvalificeret kendskab til uddannelsen, kompetencerne og karrieremulighederne er noget, om de tre faglige udvalg bag analysen arbejder en del med gennem blandt andet brandingkampagner og andet, der kan være med til at sikre eleverne en bedre overgang mellem grund- og hovedforløb samt give dem en god start, når de lander i hovedforløbet på en af de merkantile uddannelser.

Alle tre analyser er blevet forelagt for medlemmerne af de tre faglige udvalg, som har bestilt analyserne, og de arbejder nu på, hvordan man, med analyserne i hånden, kan forbedre uddannelserne og forhåbentlig nedbringe frafaldet.

Du kan læse de tre analyser for henholdsvis detailhandelsuddannelsenhandelsuddannelsen og kontoruddannelsen ved at klikke på linkene. Du kan også finde en forkortet udgave al de enkelte rapporter her: detailhandelkontor.

Om undersøgelsen:

  • Lead Agency har gennemgået mere end 100.000 uddannelsesforløb.
  • Derudover har man fået svar på en spørgeskemaundersøgelse fra 1.040 elever.
  • 49 etnografiske dybdeinterviews er der foretaget.
  • Analyserne er gennemført som et blandt flere AUB-projekter under Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar.

afklaredeelever