Naturlige stop hjælper elever til at droppe EUD

Analyse af frafaldet på de merkantile uddannelser viser, at blandt andet opbygningen af uddannelserne, kan gøre det lettere for eleverne at falde fra uddannelsen.

Der kan være mange grunde til, at elever forlader en uddannelse. Nu viser en ny analyse af frafaldet på de tre merkantile uddannelser: Kontoruddannelsen, handelsuddannelsen samt detailhandelsuddannelsen at selve uddannelsernes rammer og opbygning gør det lettere for eleverne at forlade studiet. Det rammer især de elever, som endnu ikke er hundrede procent, afklarede med deres uddannelsesvalg og som oplever beslutningen om at skul­le vælge uddannelsesretning som overvældende. De har ikke et konkret mål for fremtiden og er bange for at vælge forkert. Disse uafklarede EUD-elever bliver allerede lige fra begyndelsen af grundforløb 2 konfronteret med virkeligheden, når de skal finde en læreplads. De vælger så at stoppe inden hovedforløbet, da de gerne vil udskyde beslut­ningen om deres fremtid og hvad deres arbejdsliv skal dedikeres til. Det konkluderer analysen, der er baseret på en gennemgang af 200.000 uddannelsesforløb, 1.040 spørgeskemaer samt 49 etnografiske interviews udarbejdet af Lead Agency sammen med sammen med Is it a Bird og /KL. 7.

Eleverne føler sig ofte færdiguddannede, når de har fået huen på efter at have gennemgået en eud/eux. Det ses ofte, at eux-elever stopper i overgangen til hovedforløbet. Eksempelvis for at kunne tage videre på en anden uddannelse. Den form for frafald kaldes overgangsfrafald, men hvis man bruger eud eller eux som byggeklods til at bevæge sig et nyt sted hen på uddannelsesfronten, betragter eleverne det ikke som frafald.

Da eleverne på samme tid oplever at være færdige, når de har fået huen på, og deres verden står åben, kan det være svært at motivere dem til at blive faglært. Samtidig kan den direkte sammenhæng og over­gang mellem skole og virksomhedsoplæring være svær at tyde for eleverne og – ofte – også folk omkring dem. Især hvis man sammenligner med de tekniske erhvervsuddan­nelser, hvor det er naturligt at skulle finde en elevplads for at blive ordentligt oplært indenfor et håndværk.

Strukturen på uddannelsen kan føre til pressede situationer som igen er med til at skabe frafaldstruede elever. Her kan elever, der oplevede at have det svært på grundforløb 2, nemlig have en følelse af, at kompetenceforløbet er uoverkommeligt, når de bliver fortalt og forberedt på, at det faglige niveau og arbejdsbyrden intensiveres på eux.

Alle tre analyser er blevet forelagt for medlemmerne af de tre faglige udvalg, som har bestilt analyserne, og de arbejder nu på, hvordan man, med analyserne i hånden, kan forbedre uddannelserne og forhåbentlig nedbringe frafaldet.

Du kan læse de tre analyser for henholdsvis detailhandelsuddannelsenhandelsuddannelsen og kontoruddannelsen ved at klikke på linkene. Du kan også finde en forkortet udgave al de enkelte rapporter her: Detailhandelkontor.

Om undersøgelsen:

  • Lead Agency har gennemgået mere end 100.000 uddannelsesforløb.
  • Derudover har man fået svar på en spørgeskemaundersøgelse fra 1.040 elever.
  • 49 etnografiske dybdeinterviews er der foretaget.
  • Analyserne er gennemført som et blandt flere AUB-projekter under Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar.

jegdropperud