Korrektion til uddannelsesaftalens oplysninger om løn og ansættelsesvilkår

Styrelsen for It og Læring (STIL) har udsendt en korrektion til en nyhedsmail fra den 22. november 2022 om udfyldelse af formularen til uddannelsesaftalen i forhold til løn og ansættelsesvilkår.

Med den nye mail har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) præciseret, at den kollektive overenskomst for uddannelsesområdet ikke nødvendigvis også regulerer ansættelsesvilkår i øvrigt – som det var beskrevet i den oprindelige nyhed.

Uddannelsesnævnet anbefaler, at læresteder og elever kontakter deres arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisation eller anden professionel rådgiver om løn og ansættelsesvilkår.

Læs den korrigerede nyhed på STIL’s hjemmeside.

reglerduskalkende