Ny bekendtgørelser for Detailhandelsuddannelsen er klar

Detailhandelsuddannelsen med specialer er klar med en ny bekendtgørelse, der gælder pr 1. august 2023.

Den nye bekendtgørelse for detailhandelsuddannelsen er godkendt og offentliggjort på retsinformation.dk. 

Der er med udstedelsen af den nye bekendtgørelse foretaget to ændringer i uddannelsen:

  • Afskaffelse af det afkortede hovedforløb for elever med gymnasial baggrund
  • Mindre korrektion af det uddannelsesspecifikke fag på grundforløb 2

Afskaffelse af det afkortede hovedforløb for studenter

Ministeriet orienterede i efteråret 2022 om, at det 1-årige hovedforløb for studenter ville blive afskaffet. Det betyder, at § 2 er ændret og ikke længere indeholder en særregel for længden af studenternes hovedforløb. Læs nærmere om hvem der omfattes/ikke omfattes af ændringen her.

Skolerne kan i den lokale undervisningsplan for det kommende skoleår fastsætte en overgangsordning for elever, der allerede er i gang med detailhandelsuddannelsen, så de kan overflyttes til og følge rammerne i den nye uddannelsesbekendtgørelse.

Korrektion af usf

Det er vigtigt, at detailhandelselever allerede på grundforløbet opbygger en generel forståelse for, hvordan bæredygtighed og digitalisering påvirker forretningen og de daglige arbejdsopgaver i butikken. Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelser har sammen med Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen foretaget en mindre justering af et af kompetencemålene for det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets anden del, hvor digitalisering og bæredygtighed er indskrevet.

Uddannelsesordningen

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser forventer at sende udkast til den nye uddannelsesordning i den obligatoriske høring på skolerne snarest. Ændringerne omfatter i år alene tilkoblingen af det valgfrie specialefag, 17011 Omnichannel, til alle specialer/ trin under detailhandelsuddannelsen med specialer med undtagelse af blomsterdekoratør.