Ledige får mere at vælge mellem: Positivlisten for 2023 indeholder flere nye kurser og uddannelsesforløb målrettet ledige

Der kommer flere nyskabelser på den landsdækkende positivliste 2023 for 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis det står til efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

HAKL har netop indmeldt nye AMU-kurser og vejledende, jobrettede uddannelsesforløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der er ansvarlig for at opdatere den landsdækkende positivliste. Den nye positivliste 2023 forventes at træde i kraft den 1. marts. Blandt de forløb, som HAKL har meldt ind med, vil der være flere nye tilbud og kurser, hvoraf flere har fokus på bæredygtighed.

Nyt forløb i ESG- og bæredygtighedsrapportering er et af de nye vejledende, jobrettede forløb, som netop har set dagens lys. Forløbet er målrettet ledige med en kontoruddannelse i økonomi eller tilsvarende erfaring, der skal ud og arbejde med virksomhedens ESG-rapportering (Environmental, Social og Governance, på dansk klima-/miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsesskik) og som derfor har brug for viden om de nye lovgivningskrav og forventninger til virksomhedernes ESG- og bæredygtighedsrapportering. Det er krav, som virksomhederne, direkte eller indirekte, vil blive omfattet af pr. 1. januar 2024 og fremefter.

Forløbet varer 11 dage og er sammensat af kurser, der giver viden om de mange forskellige begreber inden for bæredygtighed og grøn omstilling og hvordan man kan medvirke til en bæredygtig omstilling af en virksomheds produkter, services og processer (cirkulær økonomi). Det hele med udgangspunkt i sin egen (kommende) jobfunktion. Kurserne giver desuden grundlag for at gå videre med at introducere de nye krav til virksomhedernes arbejde med ESG- og bæredygtighedsrapportering. Forløbet indeholder to nye kurser Introduktion til ESG og ESG-rapportering samt Introduktion til virksomhedens klimaregnskab. Begge er undervejs, men endnu ikke klar til udbud.

Kurserne vil klæde de ledige kursister på til at kunne medvirke til opstart af ESG-rapporteringsprocessen og virksomhedens klimaregnskab, og dermed gøre en virksomhed mere bæredygtighed. Endelig giver forløbet kompetencer i, hvordan man præsenterer og formidler en virksomheds produkter og bæredygtighed på en måde, så man undgår greenwashing.

Bæredygtighed fylder mere og mere hos virksomhederne

Udover det nye forløb i ESG- og bæredygtighedsrapportering, er der indmeldt nye kurser, udviklet i løbet af 2022, inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Det gælder blandt andet kursus i Bæredygtige mærkningsordninger, Kommunikation i en bæredygtig virksomhed, Bæredygtighed og miljø ved events, samt kurser i Bæredygtig konceptstyring og Bæredygtig økonomistyring i detailbranchen.

Bæredygtigt indkøb, Introduktion til bæredygtig omstilling, Cirkulær forretningsforståelse, samt kurserne i Bæredygtig ledelse og Bæredygtig forretningsudvikling er fortsat på listen.

Klar til udvikling og formidling på det offentlige område

På det offentlige område er der også indmeldt et nyt vejledende, jobrettet forløb. Forløbet Klar til udvikling og formidling på det offentlige område er for ledige med en kontor- eller administrationsuddannelse eller tilsvarende erfaring, der gerne vil deltage i projektarbejde samt tage aktivt del i opgaver og processer under forandring i den offentlige forvaltning. Herunder få forbedret kompetencer i kommunikation, håndtering af dokumentation i regneark og præsentationer. Forløbet kan udbygges med kompetencer inden for bæredygtig omstilling og cirkulær forretningsforståelse. Forløbet erstatter det nuværende forløb På vej mod den offentlige sektor.

Nye kurser ind, andre udgår

For at give plads til flere af de nye kurser, er nogle også udeladt. Det er altid en udfordring, da listen på 102 kurser og 10 vejledende, jobrettede forløb kun dækker omkring en fjerdedel af HAKLs samlede antal kurser. Men hvis der gennem længere tid kan konstateres, at der ikke har været aktivitet på kurser eller forløb, bliver de skiftet ud.

Se HAKLs oversigt over indmeldte kurser og vejledende, jobrettede forløb til den landsdækkende positivliste 2023 her.

Der tages forbehold for, at HAKLs liste godkendes af STAR.

tavleundervisning