Handelsuddannelsen er jysk domineret

Antallet af nye uddannelsesaftaler på handelsuddannelsen lå knap 14 procent lavere i 2022 end i 2021 – fra 1.356 til 1.167. Kravler man ned i tallene, så kan man som altid finde historier i den store fortælling. Vi har set nærmere på fem af dem.

I Aarhus handler man
Den jyske hovedstad kan med rette ændre sit slogan til ”Her handler vi”. For byen er også den kommune i Danmark , der har langt de fleste nye aftaler med elever. I 2022 skrev 176 elever med bopæl i kommunen under på en uddannelsesaftale med handelsuddannelsen med speciale. Det er 15 procent af alle aftaler i Danmark. Graver man spadestikket dybere, så er de 176 elever primært fordelt på to specialeområder; nemlig Handelsassistent salg (46 elever) og Indkøbsassistent (70 elever).
Aarhusianerne skiller sig ud ved at have mere end tre gange så mange elever som hver af de to næste kommuner på listen. Vejle med 54 nye aftaler og Odense med 52. Så måske Aarhus alligevel virkelig er ”Danish for progress”, som byens slogan var i en kort periode før 2015.

Eleverne bor ikke, hvor de arbejder
Selvom eksempelvis Aarhus er bopælskommune for 176 nye handelselever i 2022, så er det ikke ensbetydende med, at de også arbejder i samme kommune. Godt nok er Aarhus også topscorer, når vi ser på hvor virksomhederne med flest elever ligger, men der er ”kun” 133 nye elevpladser i selve kommunen.
Her er man skarpt forfulgt af en anden kommune i Region Midtjylland. Nemlig Ikast Brande, hvis virksomheder har underskrevet 103 kontrakter i 2022; en fremgang fra 87 i 2021.
Tredjepladsen på listen over kommuner, hvis virksomheder har fået flest nye handelselever i 2022, går også til et jysk kraftværk. Nemlig Aalborg, hvor der blev sat pen til papir på 80 nye aftaler i 2022.

Også her forsvinder skoleoplæringen
Kun 169 elever måtte i skoleoplæring i 2022. Det er et fald fra 243 året før og man fortsætter dermed den trend, man kan se over hele linjen.
Tallene toppede i 2020 med 328 elever i skoleoplæring og der er altså nærmest tale om en halvering siden da.

Færre kvinder end mænd
Selvom nedgangen i nye aftaler er nogenlunde ligeligt fordelt mellem de to køn, så er faldet lidt større blandt kvinderne. Der er nemlig 15 procent færre nye aftaler, hvor CPR-nummeret på kontrakten er lige, mens der kun er 13 procent, hvor sluttallet er ulige.
Ser vi på reelle personer, så er faldet på 87 blandt kvinderne. Fra 572 til 485 mellem 2021 og 2022. Hos mændene er tallet 102 – fra 784 i 2021 til 682 i 2022.

Tre dominerende brancher
Ser man på, hvilken type virksomheder, som eleverne skrev under med i 2022, så er det de samme tre, der også dominerende statistikken i 2021:

  • Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser er virksomhedskategorien, som toppede både i 2021 og 2022 med henholdsvis 180 og 186 uddannelsesaftaler.
  • Engroshandel med beklædning ligger på andenpladsen med 154 aftaler i 2022 mod 159 i 2021.
  • Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer ligger på tredjepladsen med 146 aftaler i 2022 mod 179 i 2021.

Ingen øvrige brancher over 100 nye aftaler.

bilforhandler