Handels- og kontoruddannelserne står for halvdelen af udlandsophold

Oplæring i udlandet – OPU er en populær måde for unge studerende på de grundlæggende erhvervsuddannelser til at få noget udlandserfaring på deres CV. Nye tal viser, at der merkantile fag stod for halvdelen af opholdene i 2021.

Et udlandsophold for at skaffe sig selv mere erfaring, både på det personlige og professionelle plan er aldrig en dårlig ide. Det har årevis af unge, der rejser kloden rundt iført røde kinder og en rygsæk efter endt ungdomsuddannelse.
Men der findes andre måder at opleve andet end den danske hverdag på. Man kan eksempelvis tage på Oplæring i udlandet (OPU).
I de senest offentliggjorte tal for unge, som tager på et uddannelsesophold gennem OPU, er handels- og kontoruddannelserne højt repræsenteret i statistikken. Faktisk står de fire uddannelser under handels- og kontoruddannelsen (kontor-, handels-, detailhandels- og eventkoordinatoruddannelsen) for op mod halvdelen af alle de unge, som, i et givent år, er rejst ud i verden i perioden 2017 til og med 2021. Det viser en opgørelse fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
Helt præcist har 2.503 fra de merkantile uddannelser været en tur i udlandet for at blive klogere. Det er ud af et tal på 6.039 for alle de uddannelser, der kan gøre brug af ordningen. Den næststørste branche i ordningen er jordbrug.

Hvad er OPU?
OPU-ordningen har tidligere været kendt som PIU-ordningen og er et dansk mobilitetsprogram, der giver elever på danske erhvervsuddannelser mulighed for at komme på oplæringsophold i udlandet, når de har afsluttet grundforløbet på deres uddannelse. Gennem ordningen kan den danske arbejdsgiver eller eleven/lærlingen selv opnå økonomisk tilskud til udlandsopholdet.
OPU-ordningen er finansieret af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tilskuddet hjælper (helt eller delvist) med at dække elevens/lærlingens udgifter i forbindelse med opholdet. Hvis eleven har en dansk lære/elevplads udbetales tilskuddet fra AUB til den danske arbejdsgiver. Hvis eleven modsat ikke har en dansk lære/elevplads udbetales tilskuddet fra AUB til eleven selv.

opu