Lærepladskonference: Input på bagtæppe af elevnedgang

Lærepladskonferencen arrangeret af Uddannelsesnævnet var mere aktuel end nogensinde. Nye tal offentliggjort kort inden konferencestart viste nemlig en kraftig nedgang i antallet af elever på erhvervsuddannelserne.

Succes handler om timing. Set med de briller var Lærepladskonferencen, der blev afholdt i Middelfart den 15. november, en bragende succes. For kort inden konferencedagen kom Børne- og Undervisningsministeriet ud med nye tal for optaget på Grundforløb (GF2) i de første otte måneder af 2022 og man kunne derfor gå gennem dagen med de nyeste tal for udviklingen på området in mente. De viste en markant nedgang i forhold til de foregående to år fra 9.968 i 2020 til 6.887 i indeværende år; en tilbagegang på næsten 31 procent.

- Frafaldet skyldes i høj grad, at færre elever under 25 søger ind på vore uddannelser. I forhold til tallene for 2021, så står elevtypen EU9+ - altså dem, som er under 25 år og kommer direkte fra folkeskolen for 1.200 af de 2.000 elever som er færre bare fra 2021 til 2022, fortalte sekretariatschef ved Uddannelsesnævnet, Michael Kjær Pedersen i sin åbningstale ved lærepladskonferencen.

Heldigvis er antallet af indgåede uddannelsesaftaler ikke gået helt samme vej, da antallet af grundforløbselever og underskrevne aftaler ikke har en umiddelbar sammenhæng. Og antallet af underskrevne aftaler i 2022 ligger små 11 procent over samme periode i 2020. Fra 5.674 til 6.285.

Nedgangen i antallet af elever kan dog også ses andre steder i statistikken. Blandt andet i både målsætningstallene for både GF2 og EUX-elever på det merkantile område. Her ligger kun detailområdet over måltallene for GF2, mens kun eventområdet gør det samme indenfor EUX.

- I har haft svært ved at hjælpe alle de virksomheder, som har søgt elever det seneste år. Der er mangel på dem, sagde Michael Kjær Pedersen til de fremmødte lærepladskonsulenter og andre med interesse for området og satte derefter gang i en dag fyldt med input om muligheder og udfordringer på det merkantile område for elevrekruttering.

Godt 80 lærepladskonsulenter fra erhvervsskoler i hele Danmark deltog på konferencen i Middelfart, som den første af sin art arrangeret af Uddannelsesnævnet.
Dagen igennem var der indlæg fra både skoler, eksperter i markedsføring af uddannelser og meget mere. På Lærepladskonferencen blev der også præsenteret to kommende projekter for de fremmødte: ”Videokoncept til virksomheder” og ”Support til det lærepladsopsøgende arbejde”. De bliver begge uddybet yderligere på to webinarer i begyndelsen af 2023. Helt præcist den 31. januar og 10. februar 2010. Her vil begge projekter være gået ”live” og man vil kunne få et langt dybere indblik i, hvad de hver især kan tilbyde. Man kan allerede tilmelde sig nu og få sat kryds i kalenderen ved at følge et af disse to link 31. januar10. februar. Der er samme indhold på begge de to dage, så man kan tilmelde sig den dag, der passer bedst i kalenderen (vær opmærksom på, at du klikker på linket for den dag, du vil tilmelde dig). Man behøver ikke at have deltaget i Lærepladskonferencen for at tilmelde sig et af de to webinarer.

Hvis man ikke var med på Lærepladskonferencen eller blot vil genkalde sig dagen, er der mulighed for at gense de mange slides fra dagen (undtaget videoindlæg) ved at følge dette link.