Ny rapport: Danske virksomheder mangler ansatte med grønne merkantile kompetencer

Ny stor undersøgelse af danske virksomheders kompetencebehov på det grønne område viser, at mere end halvdelen af private og offentlige virksomheder mangler ansatte med grønne kompetencer indenfor kontor, detail og handel. Forude ligger et stort uddannelsesbehov – både i form af efteruddannelse og tilretning af eksisterende uddannelsestilbud.

De danske virksomheder er godt i gang med at reducere deres miljøbelastning. Men mangler en vigtig komponent for at komme helt i mål med opgaven. Det viser en ny undersøgelse, hvor 1.400 offentlige og private virksomheder har redegjort for deres arbejde med grøn omstilling i relation til arbejdsfunktioner inden for kontor, handel og detail, de såkaldte merkantile fag. I gennemsnit har syv ud af ti virksomheder indenfor handel, detail og kontor aktivt reduceret deres miljøbelastning i de senere år og godt 75 procent af de adspurgte virksomheder angiver at ville arbejde endnu mere med omstillingen frem mod 2025 og efter.

Men; for der er altid et men. De adspurgte virksomheder fortæller, at de i høj til nogen grad mangler faglærte ansatte med de merkantile uddannelser detailhandel, kontor og handel som har færdigheder indenfor grøn omstilling. Især mangler virksomhederne ansatte med viden indenfor lovgivning, finansielle data, cirkulær økonomi, verdensmål, grøn beskatning og afgifter samt producentansvar. Faktisk svarer mellem 50 og 60 procent af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen, at det er et område, de er udfordret på og skal bruge tid og penge på for at kunne nå i mål med den målsætning, de har sat for sig selv de kommende år.
Godt hver anden af virksomhederne vil gøre brug af efteruddannelse af medarbejdere eller nyansættelser af medarbejdere med den relevante viden for at kunne komme i mål med deres vedtagne mål for grøn omstilling.

Blandt de 1.400 adspurgte virksomheder på tværs af brancher, så viser tallene, at virksomheder med mere end 100 ansatte er længere i deres arbejde med at reducere miljøbelastningen end de mindre, de såkaldte SMVer.
Det harmonerer godt med at mere end hver tredje virksomhed angiver tid og overskud fra den daglige drift som den primære udfordring i forbindelse med deres grønne omstilling. Herefter er det økonomien som også anses som en stor udfordring af knap en tredjedel af virksomhederne. Lokale forhold på arbejdspladsen som eksempelvis medarbejdernes viden og færdigheder, deres interesse og engagement samt overenskomster, lokalaftaler eller anden regulering angives betydeligt sjældnere som en del af udfordringerne.

Uddannelsesnævnet mener:
Analysen bygger på et stort datasæt, indsamlet både kvantitativt og kvalitativt med bidrag fra mange forskellige aktører; såsom videns personer, virksomheder og erhvervsskoler og kortlægningen viser tydeligt, at der er et stort behov for grønne kompetencer indenfor detailhandel, handel og kontor. På den måde kan vi understøtte virksomhedernes grønne omstilling. Deres input til analysen viser også, at der skal udvikles relevante uddannelsestilbud og at de allerede igangsatte tiltag skal forstærkes og udvikles yderligere.

Om analysen:
Den netop udgivne undersøgelse er bestilt af Det faglige Udvalg for Handelsuddannelser, Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser og er udført af Moos-Bjerre A/S i samarbejde med Teknologisk Institut.
Opgaven lød på at lave en kortlægning af fremtidige kompetencebehov i relation til den grønne omstilling på erhvervsuddannelserne inden for detail, handel og kontor. Ovenstående er resultatet af fase 1 i undersøgelsen.
Vil du læse en samlet fil med de tre delrapporter kan du finde en HER. Det er også muligt at hente delrapporterne for henholdsvis DETAIL, HANDEL og KONTOR.

pexelssingkham1108572