Tilgangen til de merkantile erhvervsuddannelser falder

Ministeriets oversigt over tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb 2 blev mandag eftermiddag opdateret. De nye tal viser en nedgang på 17,95%. 

Ministeriets tal omfatter nu tilgangen til erhvervsuddannelserne frem til og med august måned. De nyeste tal viser, at tilgangen i de første otte måneder til erhvervsuddannelserne er faldet fra 42.073 i 2021 til 34.519 i 2022. 

Tilgangen til grundforløbets anden del har i løbet af hele 2022 ligget en smule under 2021, og august måned var ingen undtagelse. I august blev der på alle erhvervsuddannelser optaget 10.427 elever, hvilket er 2.080 færre end samme måned i 2021. 

For de merkantile erhvervsuddannelser er tilgangen i perioden fra januar til august faldet fra 9.033 til 6.941.

Det er især de unge, der forsvinder

Tilbagegangen skyldes især et stort fald af elever under 25.

Den samlede tilgange til de merkantile erhvervsuddannelser er i perioden januar til august faldet med lidt over 2.000 elever. Elevtypen EU9+, som er elever under 25 år og som ikke kommer direkte fra folkeskolen, står alene for en tilbagegang på 1.200 elever sammenlignet med samme periode i 2021. 

Tilbagegangen er størst blandt de elever, som hverken har valgt eux eller har gennemført gymnasiet, hvor antallet af denne type af elever, der starter på grundforløbet, er faldet med 535. 

Antallet af EU9+-elever med gymnasial baggrund er faldet med 457, mens EU9+ med eux er faldet med 216. Sammenlagt er de to grupper faldet med 673. 

elevtilgang