Fokus på grøn omstilling og digitalisering i næste års efteruddannelsesskema

HAKL har ansøgt om midler til udvikling af nye efteruddannelseskurser indenfor blandt andet digitalisering og grøn omstilling.          

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) har søgt Børne- og Undervisningsministeriets pulje for efteruddannelsesudvalg om midler til udvikling af flere forskellige efteruddannelseskurser fra 2023 og frem. Puljen dækker udvikling af nye arbejdsmarkedskurser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse i forbindelse med kurserne, samt udviklings- og analyseprojekter.

Ansøgningen fra HAKL fokuserer på kurser, der kan styrke deltagernes kompetencer indenfor primært grøn omstilling og digitalisering. Der er dog også lagt ansøgninger på flere kurser, hvor deltagerne kan få styrket de basale kompetencer, der skal til for at udfylde en jobfunktion i det nuværende og kommende jobmarked.

I sin ansøgning har HAKL fulgt op på rapporten ”Udviklingen i jobfunktioner og kompetencekrav som følge af softwarerobotter og AI”, som blev udarbejdet for udvalget af Teknologisk Institut tidligere på året. Det har ført til seks ansøgninger på at udvikle kurser, der direkte adresserer de punkter, der kom frem i rapporten (du kan læse mere om rapporten HER). De seks kurser er:

 • Udvikling af nyt kursus "Introduktion til RPA" (arbejdstitel), også på dansk kaldet softwarerobotter eller kontorrobotter
 • Udvikling af nyt kursus "Byg en softwarerobot" (arbejdstitel)
 • Udvikling af nyt kursus "Procesoptimering og dokumentation for administrative medarbejdere" (arbejdstitel)
 • Udvikling af nyt kursus "Virksomhedens digitalisering og teknologiske handleevne i forhold til grundlæggende administrative funktioner" (arbejdstitel)
 • Udvikling af nyt kursus "Procesforståelse i forhold til, hvordan man arbejder med at afdække muligheder for automatisering i forhold til administrative arbejdsprocesser" (arbejdstitel)
 • Udvikling af nyt kursus "It-administrativ support til kolleger i brug af ERP og CRM-systemer" (arbejdstitel)

(Artiklen fortsætter efter billedet)

pexelspixabay35550

Grøn omstilling – nu mere end før

Den digitale og grønne omstilling går hånd i hånd, og det kan også ses i ansøgningerne fra HAKL. Her er der søgt midler til udvikling af fokuserede kurser om netop grøn omstilling med udgangspunkt i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse for UUL-puljen 2022-24 (den kan du læse HER). Den konkluderer, at netop den grønne omstilling og arbejdet med cirkulær økonomi har en stor plads på efteruddannelsesområdet, så danske virksomheder kan nå i mål med målene om Co2-reduktioner.

HAKL har blandt andet søgt tilskud til følgende kurser med fokus på grøn omstilling:

 • Udvikling af nyt kursus i "bæredygtigt salg målrettet faglærte og ufaglærte sælgere på tværs af detailhandels- og handelsområdet" (arbejdstitel)
 • Udvikling af nyt kursus "Værdikæden i praksis" (arbejdstitel)
 • Udvikling af nyt kursus "Håndtering af ikke-finansielle data (grønne regnskaber)" (arbejdstitel)
 • Udvikling af nyt kursus "Grundlæggende kursus i beregninger om CO2 belastning (grønne regnskaber)"
 • (arbejdstitel)

Udviklingen af de basiskurser, som også hører ind under HAKLs område har også fokus på de nye krav og arbejdsfunktioner, der følger med, primært, den digitale omstilling. Derfor har man søgt om midler til udvikling og opdatering af flere kurser indenfor brug af computerprogrammer samt forståelse af mekanikkerne bag de teknologier. Der er, blandt andet, søgt midler til følgende:

 • Udvikling af nyt kursus "Grundlæggende anvendelse af office-applikationer" - til fælleskataloget – basale kompetencer – typisk til andre medarbejdergrupper end de administrative
 • Revision af 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc - i Fælleskataloget – basale kompetencer
 • Udvikling af kursus "Deltagelse i digitale møder/kurser/webinarer" (arbejdstitel) - til Fælleskataloget – basale kompetencer
 • Udvikling af nyt kursus "Grundlæggende brug af tablets/smartphones" (alternativt revision af eksiserende eksisterende kursus under FKB 2725 Fælleskataloget om 44371 Jobrelateret brug af systemer på pc)
 • Revision af 45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion - i Fælleskataloget
 • Revision af 45910 Billedfremstillling i medarbejderens jobfunktion - i Fælleskataloget

Børne- og Undervisningsministeriet melder til december ud om ønskerne fra HAKL er imødekommet.