Skal Danmark være grøn, skal det merkantile styrkes

En styrkelse af de grønne merkantile kompetencer vil få genklang i hele det danske erhvervsliv fastslår ny desk research fra Teknologisk institut.

Den grønne omstilling handler ikke blot om vindmøller og energi. Det handler også om vores måde at købe varer og services på. For der kan tænkes grønt gennem alle leddene i en køb- og salgssituation Projektet: Kortlægning af fremtidige kompetencebehov i relation til den grønne omstilling på erhvervsuddannelserne inden for detail, handel og kontor, ser nærmere på netop det oversete område. Undersøgelsen er bestilt af De faglige Udvalg for Kontor-, Handels- og Detailhandelsuddannelserne og udarbejdet af Teknologisk Institut og Moos-Bjerre og har til formål at afdække de grønne kompetencebehov i Danmarks virksomheder og synliggøre de merkantile erhvervsuddannelsers plads i den grønne omstilling.

Kortlægningen er endnu ikke helt færdig, men første del af projektet, det såkaldte desk research er landet på skrivebordet hos De faglige Udvalg for Kontor-, Handels- og Detailhandelsuddannelserne.

Her har Teknologisk Institut afsøgt litteraturen for information og lavet kvalitative interviews med forskere og videns medarbejdere med både teoretisk og erfaringsmæssig baggrund. Her har man afdækket betydningen af merkantile grønne kompetencer i danske virksomheders evne til at realisere ønsket om at være mere bæredygtig. Både på erhvervslivets egne og samfundets vegne.

Erhvervsuddannelserne står allerede stærkt inden for det, tænketanken Concito kalder den ”grønne del” af det danske erhvervsliv. De er altså til stede i de virksomheder, der skubber på den grønne dagsorden. Alligevel er erhvervsskolerne det område, der nok har fået mindst politisk opmærksomhed, når det kommer til den grønne omstilling, ifølge et studie af 32 landes politikker, strategier og planer relateret til grønne jobs, foretaget af International Labour Organization (ILO) i 2019. Erhvervsskolerne bliver anset for at være en central brik i den grønne omstilling, ikke bare i Danmark også internationalt, ifølge en udgivelse fra Det Europæiske Center for Erhvervsuddannelse (Cedefop) i 2021. (Artiklen fortsætter under billedet)

groenby

Senest har politikkerne besluttet at oprette tre nye klimaerhvervsskoler, ”der skal være verdens bedste inden for grøn omstilling”. Desværre forsvinder de merkantile erhvervsuddannelser, når det kommer til konkret tale og handling, hvor skiftende regeringer og ministre, primært, har fokus på de teknisk faglærte og sætter de ikke tekniske i baggrunden. Det sker selvom Erhvervsministeriets i 2021 konkluderede at de faglærte, der beskæftiger sig med grøn eksport er ”især uddannede inden for retningerne kontoruddannede, elektrikere, smede, industriteknikere og detailhandel.” Hvor altså to ud af fem uddannelsesretninger er merkantile, men alligevel ikke får opmærksomhed fra de folkevalgte.

Bæredygtighed handler ikke kun om en energiomstilling, men skal ses som en bredere omstillingsproces, som alle virksomheder vil indgå i, og ses bæredygtighed i det lys, er de grønne kompetencer ikke kun forbeholdt de tekniske uddannelser og jobs.

Kontor-, handels- og detailhandelsuddannelsen bliver derfor helt centrale her, da de merkantile profiler udfører vigtige funktioner i utallige danske virksomheder. En styrkelse af de grønne kompetencer blandt merkantilt uddannede vil derfor kunne mærkes i hele det danske erhvervsliv.

Du kan læse hele undersøgelsen HER.