HAKL arbejder på nye prøveformer til AMU

Prøverne på AMU-kurser skal i højere grad målrettes det enkelte kursus og samtidig kunne skræddersys til de kursister, der enten oplever angst i forbindelse med prøver eller måske har problemer på det skriftlige område.

Ens for alle. Det er et mantra, der ikke fungerer, når der skal udarbejdes prøver til AMU-kurser på området for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL). For selvom alle prøver, skal overholde de samme formelle krav, så kan man godt målrette prøveformen på en måde, så den giver bedst mulig mening og forståelse for kursisten.

Det er tanken bag et projekt, der efter sommerferien blev sat i gang af HAKL for at udvikle de prøver, der blev sat i søen da det, fra 1. januar 2020 blev et krav, at alle nye AMU-kurser og eksisterende med en aktivitet på 0,5 årselev skulle afsluttes med en prøve.

HAKL er gået i tæt samarbejde med fire udvalgte skoler i et pilotprojekt, hvor man blandt andet ser på hvordan man kan gøre case baserede prøver mere nærværende for kursisterne.

Som et led i projektet skal det også undersøges, hvordan man kan hjælpe kursister, som har udfordringer med prøver, hvor der skal læses og skrives meget. Det kan eksempelvis være gennem introduktionen af videoforklaringer af opgaven i stedet for tekst eller andre digitale hjælpeværktøjer. Man ser også på muligheden for, at prøven vil foregå som gruppearbejde, hvor hver enkelt kursist skal fremlægge en del af opgaven, men hvor selve forberedelsen også vil være en del af prøvegrundlaget.

Pilotprojektet bliver udført i samarbejde med Roskilde Handelsskole, Aalborg handelsskole, Learnmark Horsens og Viden Djurs. Her har man udvalgt at se nærmere på fire kurser og prøver: Arbejdsmiljø 1, Medarbejderintroduktion til detailhandlen, Årsafslutning af bogholderiet og Fletning af dokumenter til masseproduktion.

Arbejdet er endnu ikke afsluttet, men forventes at være godkendt og klar til at blive udrullet til alle undervisere på området i begyndelsen af 2023. De præsenterede forslag kan derefter indarbejdes i udviklingen og tilrettelæggelsen af fremtidige prøver.

eksamensfoto