Et-årigt hovedforløb for studenter afskaffes

Efter pres fra alle parter: Et-årigt hovedforløb for studenter afskaffes

Der bliver ikke lavet om på længden af hovedforløb for studenter, når den nuværende overgangsordning for studenter i merkantile erhvervsuddannelser udløber 1. august 2023. Det indebærer, at det ikke ordningen, som gjorde det frivilligt for virksomheder, om de vil have studenter i i et eller to år på et hovedforløb bortfalder. Alle hovedforløb vil fra 1. august næste år være på to år.

Det har Børne- og Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet netop oplyst i et brev til de institutioner, der udbyder merkantile erhvervsuddannelser.

Det er børne- og undervisningsministeren og EUD-aftalekredsen, der har truffet beslutningen om, at afskaffe reglen om det 1-årige hovedforløb for studenter og beslutningen kommer efter pres fra både erhvervsliv, organisationer for skoler, lærere og elever og andre parter, som har ønsket at studenternes hovedforløb skulle være lige så langt som alle andres. Altså to år.

Afskaffelsen betyder, at hovedforløb vil være to år fremadrettet for alle elever – lige meget hvilken uddannelsesmæssige baggrund, de kommer med, når de begynder deres merkantile erhvervsuddannelse.

Man skal helt tilbage til 2015 for at finde baggrunden for ideen om etårige hovedforløb for studenter i en merkantil erhvervsuddannelse. Den ide var en del eud-reformen fra 2015 og skulle blandt være med til at styrke de merkantile eud- og eux-elever i konkurrencen med studenterne om lærepladserne.

Overgangsordningen skulle give virksomhederne tid til at klargøre sig på det kortere hovedforløb for én type elever, og den skulle efter planen være udløbet i 2020. Den blev dog forlænget allerede i 2018 med udløb i august 2023.