Kursusaktivitet er ikke kommet sig efter corona - og dog

Område for efteruddannelse er ikke kommet sig fra corona – og dog

Der er sket en ændring i efterspørgslen på de områder for efteruddannelse som falder ind under området for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

Tendenserne for brugen af AMU-kurser indenfor HAKLs (Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse) område har, ligesom det øvrige samfund, været præget af store udsving siden verden stiftede bekendtskab med corona-virussen i første kvartal af 2020. Det betød et kraftigt fald i den samlede aktivitet på alle uddannelsesområder på grund af blandt andet forsamlingsforbud. Flere af HAKLs store områder kunne dog fortsætte, mere eller mindre, uforstyrret ved at skifte den fysiske undervisning over til en online-udgave. Aktiviteten var derfor forholdsvis høj i første kvartal af 2021 i forhold til de øvrige AMU-aktiviteter.

De nyligt offentliggjorte tal for første kvartal af 2022 tegner dog et billede af et område, der ikke helt er kommet sig efter virussen. For det samlede antal kursusdeltagelse i første kvartal af 2022 er kun marginalt højere i 2022 end året før (24.943 i 2020, 19.555 i 2021, 19.600 i 2022).

Dykker man ned i tallene bag tallene, så ser man et skifte i hvilke områder, der efterspørges. I hvert fald, hvis man ser på den procentmæssige fordeling. På HAKLs område er det områderne: Administration, Detailhandel og Ledelse, som står for langt størstedelen af kursusaktiviteten. I første kvartal af 2020 stod de tre områder for 77,9 procent af den samlede kursusdeltagelse. Det tal steg året efter til 82 for så at ramme 83 i første kvartal 2022. Men hvor området Administration udgjorde hele 43,5 procent i 2021, så er det faldet til 38,2 procent i 2022. Området Ledelse er dog steget tilsvarende og udgør mere end hver fjerde kursusdeltager i den seneste opgørelse.

Selvom procentsatserne ser fine ud, så dækker de over et fald fra første kvartal i 2020 til ditto i 2022 på hele 5.343 personer. En nedgang på 21,4 procent.

Det er de arbejdsløses skyld

Som med det meste andet, så er der en god forklaring på, hvorfor antallet af AMU-kursister på HAKLs område er faldet så meget de seneste par år. Den skal findes i den højkonjunktur, som har tyndet godt ud i antallet af ledige på dagpenge eller kontanthjælp, som har deltaget på et HAKL-kursus.

Antallet af kursister på dagpenge er faldet fra 4.361 i første kvartal 2021 til blot 1.384 i første kvartal 2022. Et markant fald på hele 68,2 procent på ét år. Et helt så drastisk fald kan ikke registreres blandt kursister på enten: kontanthjælp, fleksjob, ledighedsydelse eller lignende. Men tallene viser også samme faldende tendens.