AUB-midler fordelt for 2023

De faglige udvalg knyttet til Uddannelsesnævnet har netop fået oplyst hvor mange midler de får i 2023 til at løse de opgaver, som er beskrevet i trepartsaftalen, Flere faglærte og entydigt ansvar, fra november 2020.

Fordelingen af AUB-midler er meget lig de seneste to år. Det betyder, at de faglige udvalg under Uddannelsesnævnet samlet set bliver tildelt lidt over 30 millioner kroner i 2023, som derefter skal udmøntes i projekter, som skal understøtte lærepladstiltag indenfor de fem faglige udvalg:

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser, Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent (FUTKA), Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen, Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser og Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet.

Og netop udmøntningen er de faglige udvalg i gang med, sådan at ansøgninger til AUB om anvendelsen af midlerne kan være fremsendt senest til deadline den 1. december 2022.  

Har man lyst til at se hele listen publiceret af virk.dk, så kan man finde den HER.